Historické nástroje:

S postupem času se stále více začali objevovat od našich zákazníků požadavky na hudební nástroje z období renesance, baroka, rokoka, ale i z jiných historických období. Proto jsme ve spolupráci s historiky a sběrateli vyrobili několik kopií těchto starých hudebních nástrojů. Jmenujme například: viola da amoure, viola da gamba, niněra, trumšajt, fidua a další. V současné době je výroba těchto nástrojů pozastavena.

Ninera. Violon. Ninera.